Kontaktinfo

Kontonummer til Skjetten Dur og Moll er 1286.25.02106

Se personvernerklæring her

Dirigent: Nora Wifstad

Styret:
Leder: Ingun Pauline Brunborg – Epost: ib@stema-r.no – Telefon: 916 45 613
Nestleder: Liv Kristensen
Kasserer: Ingunn Holte
Styremedlem/Sekretær:  Berit Myklebust

Webansvarlig: Bjarte Digernes

Musikkomitè: Nora Wifstad, Tom Finnanger, Marit Gåsland

Materialforvaltere:
Geir Engevold
Jan Petter Wilhelmsen