Personvernerklæring

Skjetten Dur & Moll verdsetter og er avhengig av medlemmer.
Vi ønsker at du skal føle deg trygg om at all personlig informasjon behandles på en sikker måte.
Vi lover alltid å basere oss på lovlige behandlingsgrunnlag og ikke samle inn, lagre eller behandle personopplysninger i større grad enn det vi har behov for eller benytte disse til andre formål enn hva vi har innhentet dem for.
Vi lover å gi deg mulighet for innsyn, retting og sletting av dine personopplysninger så fremt dette lar seg gjøre innenfor gjeldende lovgivning og innenfor våre medlemsregler.